Start Utlärda Danser Dansarkiv Info

Digital Dance Info

Digital Dance är tillgängligt endast för medlemmarna i Stockholm LineDancers.
Här följer en introduktion för komma i gång.

Registrering:
Första gången man använder Digital Dance måste man logga in och registrera sig.
Vid inloggningen använder alla medlemmar samma inloggningsnamn och lösenord.
(Dessa uppgifter meddelas separat.)
Var och en anger också sin egen e-postadress.
  

Efter inloggning så kommer man första gången till en dialog för registering:
  

Detta leder till ett meddelande:
  

Kontroller nu din e-post. Du ska ha fått ett meddelande likt detta:
  

Klicka på länken! Registreringen är nu klar och startsidan för Digital Dance ska nu visas:
  

Klicka på bilden! Det leder till Utlärda Danser:
  

Klicka på en av de gröna länkarna som leder till dansarkivet med video-lektioner för danser eller workshops.

Man kommer nu till video-lektionerna:
  

Observera de bägge knapparna:
    

Den första leder till dansarkivet:
  

Den andra öppnar en dialog där man kan spela videon något långsammare: